more about

Economic staat voor duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen in Nederland maar met name in gebieden waar oorlogen hele generaties hebben weggevaagd. Zoals bijvoorbeeld in Angola of Irak. Of waar behoefte is aan doordachte duurzame ontwikkeling van nieuwe dorpen en steden, zoals bijvoorbeeld in Marokko of Ghana. In samenwerking met Flowerdales heeft Studio Klaster een communicatie- en merkenstrategie en identiteit ontwikkeld, die in de hele wereld kan worden toegepast.

Building generations
De centrale communicatieboodschap is ‘building generations’. Bij elke fase in het proces is het van belang om de komende generatie voor ogen te houden. En je af te vragen wat er van belang is voor de kleinkinderen van je kleinkinderen.
Dat dwingt tot denken over menselijke maat, verantwoorde keuzes in materialen, aandacht voor educatie, medische voorzieningen en de vorming van sociale eenheden. Daarnaast geeft dit scherpte als het gaat over risicobeheersing, maar ook over de kwaliteit van leven. 
 
Logo en identiteit
Een sterk logo voor stoere praktijken! Uitgaande van de wereldwijde activiteiten moet het logo krachtig en herkenbaar zijn. Daarnaast moet het zo goed te reproduceren zijn dat het overal in elke omstandigheid communiceert. De huisstijl wordt per gebied uitgebreid met een eigen grafische stijl, gebaseerd op culturele symbolen en kleuren. Door een slimme merkenhierarchie kunnen ook de partners makkelijk en eenduidig communiceren in de stijl van Economic.

Communicatiestrategie
Gebiedsontwikkeling is een zaak van strakke planning en volgordelijkheid. De onderliggende masterplanning is de basis voor alle communicatieactiviteiten, waarbij vertrekpunt en toekomstvisie inzichtelijk blijven. De strategie is zo opgezet dat deze bij elk project werkt, en versterkend is voor Economic. Natuurlijk houden we hierbij de technische mogelijkheden van de landen waar Economic actief is, voor ogen. Alleen dan kan deze huisstijl een succes worden. 

Economic