more about

Jan Aalbers
Raadslid GroenLinks:

‘Origineel en zeer verhelderend project van The Imagery voor ‘Op naar Epe 2030′ – de groep leerlingen van RSG NO-Veluwe die meedacht is er nog steeds enthousiast over – de samenvattingsposter met visualisatie hangt in mijn kantoor in school!’

‘Het fijne is dat bewoners nu hebben laten zien wat ze wel willen …’
Een goede afsluiting van een intensief traject van The imagery in Epe; een toekomstvisie als advies aan B&W van de bewoners van Epe, op naar 2030!

Burgerparticipatie: bewoners denken mee
De eindpresentatie is het resultaat van vier sessies met bewoners van 21-75 jaar, waarbij we hebben gevraagd hoe zij graag willen zien dat de gemeente zich gedraagt en hoe zij graag willen wonen en werken in Epe in 2030. De bewoners hebben de antwoorden verbeeld door gebruik te maken van de beelden van The imagery.

Containerbegrippen nuanceren
The imagery is onze methode om containerbegrippen te nuanceren, deze methode geeft antwoord op vragen als ‘wat bedoel je’ en ‘wat verwacht je’. Vragen die ook spelen bij gemeentes als het gaat om de toekomst. Het fijne van onze methode is dat je vraagt naar wat mensen wel willen, in plaats van wat ze niet willen. Daarnaast is het mogelijk om alle bewoners deze vragen te stellen. Achtergrond, leeftijd, sociale klasse of geslacht … bewoners praten met behulp van beelden samen over wensen voor de toekomst.

Interne waardenspiegel
Gemeente Epe was zeer blij verrast door de uitkomsten van deze gesprekken en ook hoe deze eenvoudig en goed als meetlat kunnen fungeren om beslissingen te nemen. De burgers waren blij dat ze op deze manier een duidelijk advies hebben gegeven.

Meer informatie:
The imagery is een produkt van Flowerdales en Studio Klaster

|

Toekomstvisie Epe 2030